Çözümler

SCADA

İşletmelerde Scada kullanılmasının sağlayacağı faydalar:
1-    Enerji tüketimi kaydedilip günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanarak enerji verimliliği çalışmaları yapılabilmektedir.
2-    İşletme içerisinde bulunan cihazlara ait  alarmlar ve istenilen olaylar kaydedilerek arızaların veya kesintilerin hangi tarihlerde, kaç kez olduğunun ve ne kadar sürdüğünün analizleri yapılabilmektedir.
3-    Sürekli olarak aktif ve reaktif güç tüketimleri kaydedilip raporlanarak, reaktif güç harcanması için ekstra ücret ödenmesinin önüne geçilmesi sağlanabilmektedir.
4-    Şebeke kesintisinde, Scada üzerinden yük atma alma otomasyonu yapılarak, sistemde cogen, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi  gibi kaynakların çökmesi önlenerek, jeneratörler devreye girinceye kadar, önemli yüklerin beslenmeye devam edip diğer enerji kaynaklarının, ayakta kalmaları sağlanabilmektedir.
5-    İşletmedeki tüm şalterlerin trip durumları, tüm trafo ve jeneratörlerin alarmları, Scada üzerinden kaydedilip izlenerek herhangi bir anormal durumda ekrana gelecek alarm sayesinde ve istenirse sesli uyarı sistemi de konularak, operatörün bilgi sahibi olması sağlanarak, sorunu hızlıca çözmesi sağlanabilmektedir.
6-    Birden fazla gruplardan veya binalardan oluşan işletmelerin tek bir yerden izlenmesi ve kontrol edilmesi Scada üzerinden sağlanabilmektedir.
7-    Email desteği sayesinde, önemli bir alarm oluşması durumda ilgili kişilere direkt olarak, bilgilendirme yapılabilmektedir. Ayrıca istenilirse, GSM üzerinden mesajla uyarı da yapılabilmektedir.
8-    Kullanıcı ve şifre ile uzaktan erişim sağlanabilmekte, yetki seviyesine göre izleme veya kontrol yetkileri tanımlanabilmektedir.

Uzman ekibimiz ile size bu konularda çözüm üretmek isteriz.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır INDTECH