Çözümler

Satın alma Yönetimi

Üretim, hizmet veya satış sektöründe yer alması fark etmeksizin tüm işletmeler için satın alma önemli bir işletme fonksiyonudur. Satın alma Yönetimi elle yapılması durumunda birçok riski ortaya çıkarır. Her şeyden önce, nominal değerlerin bir çok farklı kaynağı olacağından, bunların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi oldukça sıkıntılı bir sürece dönüşebilir. Kaldı ki tekliflerin yönetilmesinin yanı sıra siparişlerin sev ve idaresi de belli hacimlerin üzerinden oldukça sıkıntılı hale gelebilir. İşletme için hammadde ve ürün girdilerinin zamanında sağlanması, satışların da doğru zamanda yapılması anlamına geleceğinden bu süreçlerin en iyi şekilde yönetilmesi gerekir. Her ne kadar işletmelerin satın alma birimlerinin fonksiyonu bu olsa da, insan hatalarını minimize etmek ve çok daha hızlı işlem yapabilmek bakımından İndtech Satın alma Yönetimi modülünün kullanılması süreçlerin niteliğini artıracaktır. Satın alma Yönetimi modülü, aldığınız teklifleri sınıflandırıp, karşılaştırma yapabileceğiniz, tüm teklifleri bir arada görerek çok daha hızlı karar verebileceğiniz bir modüldür. Bu fonksiyonu karşılamak için evrensel özelliklere sahip olan uygulama aynı zamanda özel donatıları da kullanıcılarına sunar.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır INDTECH