ÇÖZÜMLER

ENERJİ OTOMASYONU

Senkronizasyonun Avantajlar:

Jeneratörlerin senkronize edilerek kurulan sistemin tek bir jeneratör yerine kullanılmasının getirdiği avantajlar:

İlk yatırım bütçesinin düşük olmasını sağlar.

İşletme, yedek parça ve bakım maliyetini düşürür.

Birden fazla jeneratör kullanıldığı için esnek çalışmayı sağlar.

Kolaylıkla yeni bir jeneratör eklenerek genişletilebilir.

 

ENERJİ OTOMASYONU

SCADA

1-    Enerji tüketimi kaydedilip günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlanarak enerji verimliliği çalışmaları yapılabilmektedir.
2-    İşletme içerisinde bulunan cihazlara ait  alarmlar ve istenilen olaylar kaydedilerek arızaların veya kesintilerin hangi tarihlerde, kaç kez olduğunun ve ne kadar sürdüğünün analizleri yapılabilmektedir.
3-    Sürekli olarak aktif ve reaktif güç tüketimleri kaydedilip raporlanarak, reaktif güç harcanması için ekstra ücret ödenmesinin önüne geçilmesi sağlanabilmektedir.

SCADA

MAKİNE OTOMASYONU

Aşağıda belirtilen durumlarda Makine Otomasyonu gerekmektedir

1-    Fabrikalarda, işin hızlandırılması için veya komple bir prosesi gerçekleştirebilen makineler işleri kolaylaştırmaktadır. Bu durumda prosese uygun çalışabilecek makine tasarımı gerekmektedir.

2-    Eskiden prosese göre tasarlanmış fakat artık proses değiştiği için etkin kullanılamayan makinelerde revizyonlar yapılarak prosese göre tasarım değiştirilebilmektedir.

MAKİNE OTOMASYONU

ROBOT ÇÖZÜMLERİ

Robotik sistemler, operatör tarafından yapılan işin, daha hızlı ve hatasız yapılmasını sağlamak için tercih edilmektedir. Robotlar, yazılan programa göre hareket eden, giriş çıkış sinyalleri ile kontrol ve denetleme yapan sistemlerdir.

 

ROBOT ÇÖZÜMLERİ

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır INDTECH